Integritetspolicy

 Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Foton och ljudupptagningar på individer som behandlas i en dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Uppgifter som är krypterade samt olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och i vilket syfte?
Active Life i Linköping AB är ansvarig för behandling av de personuppgifter som du lämnar så som:
Namn: För att kunna administrera dina köp samt hantera ditt konto (Min sida).
Adress: För att veta var vi ska skicka dina varor samt i marknadsföringsändamål, t.ex. skicka ut inbjudningar eller gåvor.
Mobilnummer: Administrationsändamål.
Personnummer: Utveckling av våra tjänster samt i administrationssyfte.

Hur länge sparas mina personuppgifter?
Dina personuppgifter sparas i fem år eller tills att du som kund valt att aktivt radera din information. Därefter kommer endast information som är nödvändig utifrån bokföringslagen att sparas.

Delas mina personuppgifter med andra personer eller företag?
Dina personuppgifter kan komma att delas och behandlas av våra enstaka samarbetspartners för de ovan angivna ändamålen. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra produkter och tjänster, delar vi dina personuppgifter med företag som är så kallade samarbetspartners för oss. Våra samarbetspartners är företag som behandlar informationen för vår räkning och som vi har ett nära samarbete med.

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb t.ex. fakturering, får endast tillgång till dem uppgifter som behövs för att kunna uträtta arbetsuppgiften.

Vill du avsluta din prenumeration?
Vi använder den e-postadress som vi har fått av dig, för att skicka ut information och uppdateringar som angår din beställning samt nyhetsbrev. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden kan du enkelt avsluta prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

Vad är mina rättigheter som registrerad?
Du har som kund rätt att kostnadsfritt en gång per år, efter skriftlig begäran till oss på ovan angiven adress, få information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa uppgifter används. Du har även rätt att begära att vi rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om dig.
Du har även rätt som kund att begära att bli glömd och därmed raderad ur våra system. Nödvändiga personuppgifter som namn och adress finns dock kvar i vårt affärssystem för att uppfylla bokföringslagens krav. Uppgifter som telefonnummer, e-postadress, IP-adress och eventuellt personnummer raderas då helt och hållet. Maila till info@active-life.se och skriv tydligt att ni vill att vi ska radera samtliga uppgifter om dig som kund. Du kommer då få ett skriftligt svar på att vi vidtagit åtgärder.
Vi vill också informera om att marknadsföring som är kopplat till din webbläsare och som är cookie-baserade, måste du själv inaktivera i din webbläsares inställningar. 

Kan man inaktivera användningen av cookies?
Ja. Om du önskar att avstå från att cookies används så stänger du av det i din webbläsares säkerhetsinställningar. Tillvägagångssättet varierar beroende på vilken webbläsare du har. Det innebär dock att funktionaliteten på webbplatsen blir begränsad. Läs mer om cookies på Post och Telestyrelsens webbplats (https://www.pts.se/). Om du önskar stänga av marknadsföring som sker utanför vår plattform, måste du göra det själv. Tillvägagångssättet varierar beroende på vilken dator samt vilken webbläsare du använder.